STARTOVNÉ

FAKTURAČNÍ ÚDAJE PRO PLATBU STARTOVNÉHO

Bankovní spojení : KB Říčany, číslo účtu: 1727201/0100

Název účtu : Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, Mnichovice

Registrační poplatek : 100 Kč / osoba – dospělí, 50 Kč / dítě (při platbě předem). Platba na místě: 150 Kč dospělí, 70 Kč děti – za dítě je považováno za každý závodník od 0 do 14 let.

Variabilní symbol : 55

Specifický symbol : Vaše přidělené startovní číslo

Zpráva pro příjemce:  Jméno a příjmení, Běhna 2020 

Platbu proveďte nejpozději do………..

 

PLATBY NESLUČUJTE! Při více platbách je třeba poukázat každou částku samostatně!