REGISTRACE

Registrace DOSPĚLÍ

Registrace DĚTI

*********************************

REGISTRACE BĚŽÍ DO 24. 5. 2019

 

NEZAPOMEŇTE NA SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ v rámci registrace (odklikáte úplně dole ve formulářích)

Bez tohoto souhlasu nebude registrace možná.

Zde máte možnost  svého souhlasu ODVOLAT

*********************************

SOUHLAS ÚČASTNÍKA BEŽECKÝCH ZÁVODŮ MNICHOVICKÁ BĚHNA (dále jen Účastník) SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Masarykova nám. 83, 251 64 Mnichovice, IČO: 00240478, správci osobních údajů, souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, a to pro účely

 • registrace v běžeckém závodu Mnichovická běhna;
 • důkaz v databázi závodníků v běžeckém závodě Mnichovická běhna a seriálu běžeckých závodů Pohár Ladova kraje, z nichž je Mnichovická běhna součástí;
 • zpracování a zveřejnění výsledných listin účastníků závodů Mnichovická běhna a seriálu běžeckých závodů Pohár Ladova kraje, jejichž je Mnichovická běhna součástí. Výsledková listina – Název, příjmení závodníka – Výsledný čas – celkové pořadí;

Souhlas je podle práva č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na dobu 1 roku od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze v případě, že budou mít nárok na finanční podporu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv proveden prostřednictvím webového formuláře na adrese www.mnichovickabehna.cz.

Účastník dále souhlasí se zasíláním organizačních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti. Odmítnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Účastník prohlašuje, že si je plně vědom/a svých práv a povinností, zejména svého práva:

 1. na přístup k osobním údajům;
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 3. požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy;
 4. požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním;
 5. obrátil se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně Účastník bere na vědomí, že nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 mám taktéž právo na:

 1. výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje požadované pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. omezení zpracování osobních údajů;
 3. přenositelnost údajů;
 4. právo vznést námitku, správci zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že se jedná o závazné oprávněné důvody pro zpracování, které se týkají případu vymáhání právních předpisů.

Účastník prohlašuje, že byl poučen o to, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím registračních formulářů je zcela dobrovolné.

SOUHLASÍM se zpracováním osobních údajů pro registraci v běžeckém systému Mnichovická běhna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a doplňujících právních předpisů České republiky.

SOUHLASÍM se zveřejňuje obrazových a zvukových záznamů z akcí Mnichovická běhna, na budu zachycen / a, na webových stránkách www.mnichovickabehna.cz, www.mnichovice.cz, facebooková stránka města Mnichovice a závod Mnichovická běhna.

SOUHLASÍM se zveřejňuje výsledné seznamy účastníků závodů Mnichovická běhna a seriálu běžeckých závodů Pohár Ladova kraje, jejichž je Mnichovická běhna součástí. Výsledková listina bude zveřejněna ve formátu Startovní číslo – Jméno, příjmení závodníka – Výsledný čas – celkové pořadí.