REGISTRACE

Registrovat on-line byla možné jen do 8. 6. 2023.

Nyní už jen na místě v den startu – při velkém počtu účastníků ztrácí nezaregistrovaní předem možnost obdržet pamětní medaili a diplom.

*********************************